امروز

مشخصات اجزای سوله

مشخصات اجزای سوله 

مشخصات اجزا سوله

Characteristics of the niches

ستون  : رفتر + والپست  + پرلین یا  + تیر کرین + میل مهار یا سگراد بولت   
بادبندها : سقفی و دورتادور   + کف ستون   + قوطی  + تیر  
آبچکان  + تکیه گاه جرثقیل یا براکت

 
قاب اصلی


Main frame

قاب اصلی شامل تیر (رفتر) و ستون می باشد که عمده بار وارده به سوله را تحمل می کند . مقاطع تیر ها وستون ها عمدتا بصورت غیر منشوری و از تیر ورق ساخته می شوند، چرا که با افزایش ارتفاع مقطع در محل هایی که لنگر زیاد است  ظرفیت خمشی لازم بدست آید. بطور کلی اتصال اعضای قاب به یکدیگر بصورت فلنجی و گیردار است ولی پای ستون ها معمولا مفصلی است. در مواردی که پای ستون ها گیردار است ، می توان ستون را بصورت منشوری در نظر گرفت.
 

ستون باد (وال پست) 

(Wind Column (Wall Post

ستون باد به عنوان پشت بند برای دیوار پیرامونی سوله در قاب ابتدایی و انتهایی و همچنین کاهش دهنده ی سطح بادگیر ستون های اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.این عضو همچنین به عنوان پایه برای درهای ورودی سوله بکار می رود.​
 

ستون باد سوله

Pillars

 

مهاربند سقف

Ceiling curtain

مهاربند سقف اعضایی هستند که بصورت کششی طراحی می شوند  و عمدتا دورتادور سقف سوله و قاب های مهاربندی شده قرار می گیرند تا انسجام لازم را در سقف ایجاد کنند. مقطع مورد استفاده برای مهاربند سقف عمدتا میلگرد است . گاهی نیز از مقاطع نورد شده مثل دوبل نبشی و ناودانی و ... استفاده می گردد.


مشخصات اجزای سوله

 

مهار بند سقف سوله

Hinge on ceiling niches
 

مهاربند دیوار:

Wall bracelet
 

مهاربند دیوار برای انتقال بارهای جانبی وارده در طول سوله استفاده می شود. مقاطع بکار رفته برای مهاربند ها شامل میلگرد، دوبل نبشی ، دوبل ناودانی ، لوله و .. می باشد.
 

مهاربند دیوار سوله

  Hinge Wall Hinge

استرات 

Stratz

استرات متصل کننده ی قاب های سوله در جهت طولی است . این عضو نیروهای جهت طولی را بین قاب ها منتقل می کند . همچنین به عنوان تکیه گاه جانبی برای رفتر ها وستون ها در نظر گرفته می شود.
 

استرات سوله
Shelter Strat
لاپه: لاپه جهت اتصال پوشش سقف به قاب سوله مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی که دیوارهای جانبی با پوشش سبک (ساندویچ پنل و ... ) بکار می روند نیز از لاپه استفاده می شود. مقاطع لاپه ها عمدتا سرد نورد و Z شکل و یا ناودانی است .
لاپه سوله
Lape Nile
میل مهار: برای مهار جانبی لاپه ها ، این اعضا را با میلگرد به تعداد 2 یا 3 عدد در طول به یکدیگر متصل می کنند. میل مهار را اصطلاحا «سگرود» نیز گویند.
 
میل مهار سوله
The inhibition of the niches

 مشخصات اجزای سوله
سینه بند: برای جلوگیری از کمانش پیچشی-جانبی بال رفتر در نواحی که لنگر منفی است (بال پایینی تیر تحت فشاراست) ، به وسیله ی عضوی به نام سینه بند بال را به لاپه متصل می کنند. مقطع مورد استفاده برای سینه بند عمدتا نبشی است و برای نیرویی معادل 2 درصد بال فشاری طراحی می گردد.
 
سینه بند سوله


Bra shoe

برای جلوگیری از کمانش پیچشی-جانبی بال رفتر در نواحی که لنگر منفی است (بال پایینی تیر تحت فشاراست) ، به وسیله ی عضوی به نام سینه بند بال را به لاپه متصل می کنند. مقطع مورد استفاده برای سینه بند عمدتا نبشی است و برای نیرویی معادل 2 درصد بال فشاری طراحی می گردد.

  مشخصات اجزای سوله  
اطلاعات تماس 

تلفن دفترمرکزی : 09372826462

تلفن کارخانه  :    2249360-0283


کلمات برتر سوله سازی 

سوله - ساخت سوله - کارخانه سوله سازی - شرکت سوله سازی - طراحی و ساخت سوله - قیمت ساخت سوله - سوله سازی مدرن - سازه فلزی - نصاب سوله - پوشش سوله - سوله سازی تهران - سوله سازی قزوین - سوله سازی گیلان - سوله سازی مازندران - سوله سازی آبیک- سوله سازی تاکستان - سوله سازی کاسپین - سوله سازی همدان - سوله سازی نظر آباد - سوله سازی زنجان - سوله سازی اصفهان - سوله سازی یزد - سوله سازی لرستان - سوله سازی کردستان - سوله سازی سنندج - سوله سازی تبریز - سوله سازی دماوند - سوله سازی ورامین - سوله سازی فیروزکوه - سوله سازی گرمسار - سوله سازی سمنان - سوله سازی شیراز - سوله سازی - خوزستان - سوله سازی یاسوج - سوله سازی هرمزگان - سوله سازی کرمان - سوله سازی کرمانشاه - سوله سازی ایران - سوله سازان - تلفن سوله سازی - مزایای ساخت سوله - تولید کنندگان سوله 
facebook twitter linkedin you tube