امروز
گروه خبري : اخبار شرکت
تاريخ انتشار : 1396/06/01 - 09:45 كد :49
ارزیابی دستور العمل جوشکاری
جهت ارزیابی و تایید دستور العمل جوشکاری نیاز به انجام یکسری آزمایشات تعریف شده از سوی استاندارد می باشد که در این قسمت به تشریح آنها می پردازیم

ارزیابی دستور العمل جوشکاری :

 جهت ارزیابی و تایید دستور العمل جوشکاری نیاز به انجام یکسری آزمایشات تعریف شده از سوی استاندارد می باشد که در این قسمت به تشریح آنها می پردازیم . دستور العمل جوشکاری از نظر ارزیابی دو نوع می باشند : 1. دستورالعمل پیش پذیرفته 2. دستورالعملهایی که نیاز به انجام آزمایشات تاییدی دارند.

در صورتیکه دستورالعمل جوشکاری بر اساس شرایط زیر تهیه شده باشد نیازی به انجام آزمایشات تایید نمی باشد و اصطلاحا" به آنها دستور العمل های پیش پذیرفته اطلاق میگردد :

     دمای پیشگرم و بین پاسی مطابق پیشنهاد استاندارد مورد استفاده قرار گیرد

     حداکثر قطر الکترود مصرفی در هر حالت جوشکاری و حداکثر بعد و اندازه جوش مطابق استاندارد باشد.

     شدت جریان ، اختلاف پتانسیل ، قطبیت ، سرعت جوشکاری ، دبی گاز محافظ و نوع آن بصورت مناسب انتخاب  شده باشد

هنگامی که شرایط ذکر شده در بالا برقرار نباشد باید برای تایید دستور العملها آزمایشات تعریف شده توسط استاندارد صورت گیرد که در اینجا به تشریح مراحل انجام آزمایش و نوع آنها می پردازیم :

1. آماده سازی ورق و طرح اتصال طبق دستور العمل

2. انجام عملیات جوشکاری مطابق دستور العمل

3. بازرسی چشمی جوش

4. انجام آزمایشات غیر مخرب و مخرب

5. ثبت نتایج آزمایشات

you tube linkedin twitter facebook