امروز

سازه های فلزی-بخش دوم

لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی در شرکت پیشرو صنعت سوله

اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت    ساختمانهای فلزی    در برابر   آتش سوزی   و  خوردگی  و عایق بندی صوتی اغلب ساندویچ پانل   بسار زیاد است ، ولی استفاده از را ههای معقول و مناسب برای هر ساختمان ، با توجه به سیستم بکار رفته در آن ، می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجاد یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمان های فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است ، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است. اغلب المان های داخلی ساختمان مانند سقف و دیوارهای داخلی و خارجی آن بعنوان یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در ساختمان قابل استفاده است. تیرها و ستون های فلزی می تواند به روش مناسب در بین این اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب اسکلت فولادی ساختمان محافظت شود.
و استفاده از محصولات  مجتمع  صنعتی ماموت (انواع ساندویچ پانل                    های سقفی و دیواری و تجهیز کارگاه انواع کانکس های ثابت و سیار ماموت بسیار مقرون به صرفه واقتصادی وعمریست 
از آنجایی که زنگ زدگی در قطعات داخلی ساختمان فولادی با توجه به رطوبت ناچیز موجود در هوا بعید به نظر می رسد ، محافظت در برابر خوردگی برای این قطعات یک مشکل جدی محسوب نمی شود. بنابراین حفاظت در برابر خوردگی فقط برای قطعات بیرونی و اجزایی که در معرض رطوبت هوا قرار دارند لازم و ضروری است.
مشخصات صوتی یک ساختمان ، بستگی به خواص اجزای داخلی آن دارد مانند نوع سقف و سیستم دیوارهای جداکننده و تیغه ها . در این بین ، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یک ساختمان بتنی و فولادی ، با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه ، یکسان است.

توجیه اقتصادی سازه های فولادی در پیشرو صنعت سوله قزوین 
در ارزیابی اقتصادی یک ساختمان فولادی ، فقط در نظر گرفتن قیمت مصالح ساختمانی و نیروی انسانی کفایت نمی کند و بقیه عوامل موثر در این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.


موارد موثر  در اقتصاد یک ساختمان

 • قیمت زمین
 • بدلیل کوچک بودن مقاطع عرضی در ساختمانهای فولادی ، فضای کمتری توسط اسکلت سازه اشغال شده و در مقایسه با سازه های بتنی ، ساختمانهای فلزی در پلان دارای سطح موثر بیشتری هستند. بنابراین هزینه زمین در هر متر مربع مفید ساختمان ، در ساختمان های فلزی کمتر خواهد بود.
 • مصالح در دسترس
 • ارزش نهایی ساختمان
 • هرچه مدت زمان ساخت یک ساختمان کوتاهتر باشد ، هزینه نهایی آن ساختمان کمتر خواهد بود. با توجه به روشهای مختلف ساخت سازه ، متوجه می شویم که در مقایسه با سایر روشها ، ساخت سازه های فلزی زمان کمتری صرف می کند.
 • هزینه اسکلت اصلی سازه ( سفت کاری)
 • تاثیر نازک کاری
 • تاثیر نصب تجهیرات و تاسیسات
 • نحوه تاثیر این عوامل در بهره برداری بهینه از ساختمان
 • هزینه ایجاد تغییرات داخلی و بهسازی در ساختمان
 • هزینه تخریب ( در ساختمانهای با عمر کوتاه)
بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی
در ساختمانهای فلزی ، هزینه با توجه به میزان مصرف فولاد در هر متر مربع مساحت کف ( تصویر افقی ) یا متر مکعب ساختمان محاسبه می شود.

هزینه ساخت و میزان مصرف فولاد به  عوامل زیر بستگی دارد

 • تعداد طبقات
 • بار اعمال شده به طبقات ( مرده و زنده)
 • دهانه ها در اطراف ستون
 • ضخامت سقف
 • سیستم سازه ای ( سیستم انتقال بارهای قائم و جانبی)
 
انتقال بار در سازه های فولادی در شرکت پیشرو صنعت سوله

سازه های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت کننده ، به منظور ایستایی بیشتر می باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می گیرد. به این صورت که :  سقف ، بارهای عمودی را تحمل کرده و بصورت افقی ، از طریق تیرها به تکیه گاههای تیر منتقل می کند.  سیستم باربر قائم ( ستونها ) ، بارها را از تکیه گاههای دو سر تیر به فونداسیون انتقال می دهد. همچنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی ، بارهای جانبی ناشی از باد ، زلزله ، فشار زمین و ... را به فونداسیونها منتقل می نمایند.
ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه گاهها و روش قرارگیری تیرها ( تیر ریزی ) به عوامل زیر بستگی دارد:


 

 

facebook twitter linkedin you tube