امروز
مزایای سوله
   مزیت های سوله وانواع آن     ايجاد استحکام متناسب با نياز طراحي     امکان پرهيز از عيوب ذاتي سازه‎هاي تيرورقي در سوله     امکان طراحي و اجراي سازه‎هايي با ابعاد بزرگ و بس ...
you tube linkedin twitter facebook