امروز
دستورالعمل جوشکاری
دستورالعمل جوشکاری در تولید و ساخت هر محصول وجود استاندارد های مدون برای تولید و ساخت ضروری می باشد و این امر در مورد جوشکاری نیز وجود دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. بر طبق کلیه استانداردهای صنعتی ، قبل از هر گونه عملیات جوشکاری ت ...
شرایط پذیرش جوشکاری
شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری معیارهای پذیرش بازرسی چشمی عبارتند از : - جوش عاری از ترک باشد . – همه چاله جوشها پر شده باشند . – سطح جوش بایستی همتراز با سطح فلز پایه باشد و با ...
ارزیابی دستور العمل جوشکاری
ارزیابی دستور العمل جوشکاری :  جهت ارزیابی و تایید دستور العمل جوشکاری نیاز به انجام یکسری آزمایشات تعریف شده از سوی استاندارد می باشد که در این قسمت به تشریح آنها می پردازیم . دستور العمل جوشکاری از نظر ارزیابی دو نوع می باشند : 1. دستو ...
تعهدات و تمایزات سوله پیشرو صنعت
تعهدات و تمایزات سوله پیشرو صنعت ♦ بکارگیری پشتوانه تجربه تخصصی چندین  ساله در اجراء پروژه های سنگین دولتی و خصوصی در اقصی نقاط کشور ♦  ارائه رایگان همه گونه خدمات کارشناسی و مشاوره تخصصی و فنی حتی غیر از آیتمهای مو ...
شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری
شرایط پذیرش نتایج آزمایشهای جوشکاری معیارهای پذیرش بازرسی چشمی عبارتند از : - جوش عاری از ترک باشد . – همه چاله جوشها پر شده باشند . – سطح جوش بایستی همتراز با سطح فلز پایه باشد و با شیب ملایم بر روی سطح فلز پایه نشسته باشد ...
you tube linkedin twitter facebook