امروز
اهم فعالیت ها و خدمات
اهم فعالیت ها و خدمات مهندسی شرکت پیشرو صنعت سوله زمینه های فعالیت شرکت پیشرو سوله   طراحی ساخت   -  رنگ - نصب سوله   - سازه   1- سازه های مسکونی 2- سوله های صنعتی 3- ساختمان های ...
ساخت اسکلت فلزی جوشی و پیچ مهره ای
ساخت اسکلت فلزی جوشی و پیچ مهره ای این شرکت با ارائه بیش از چندین هزارسوله به شرکتهای خصوصی و دولتی ، خود را به قطبی بی بدیل در عرصه صنعت ساخت و ساز کشور تبدیل ساخته است. زمینه های فعالیت: طراحی ساخت- رنگ- نصب سوله -سازه 1- سازه ه ...
you tube linkedin twitter facebook