امروزچرا سوله پیشرو صنعت

برخی از دلایل انتخاب شرکت سوله پیشرو صنعت

1- بکارگیری پشتوانه تجربه تخصصی چندین ساله در اجراء پروژه های سنگین دولتی و خصوصی در اقصی نقاط کشور در سوله پیشروصنعت

2- ارئه رایگان همه گونه خدمات کارشناسی و مشاوره تخصصی و فنی حتی غیر از آیتمهای مورد تعهد از قبیل پلان جانمایی سالنها، مراحل تسطیح زمین ، مراحل اجرائی پی، نما و دیگر جزئیات ساخت ، خرید متریال و مصالح مورد نیاز پروژه ، اخذ جواز و دیگر خدمات مرتبط در سوله پیشرو صنعت

3-  سوله پیشرو صنعت مجهز به دفتر فنی تخصصی سوله جهت طراحی و کنترل ساخت و نصب با سابقه بالا

4- کنترل نکات فنی و آیین نامه ای توسط دفتر مهندسی کنترل کیفیت سوله پیشروصنعت

5- طراحی تخصصی سوله و ارائه وزن ایده آل بر اساس توزیع متریال در نقاط بحرانی و در عین حال ارائه کنترل نیروهای وارده و لرزشهای ناشی از بارهای باد و جرثقیل و جلوگیری از شل شدن پیچها و ترک خوردگی دیوار و نشستهای احتمالی

6- جوشکاری اتوماتیک زیر پودری و رعایت بعد جوش لازم محاسباتی با حجم جوشی بسیار بیشتر از اکثر سوله های در حال ساخت کشور درسوله پیشرو صنعت

7- به عهده گرفتن هزینه و تهیه پیچ و مهره ها جهت درگیر نشدن کارفرما با مسائل فنی مرتبط درسوله پیشروصنعت

8- رعایت نکات تخصصی طراحی و ساخت درسوله پیشرو صنعت عبارتند از ...

 رعایت اصول تسمه سازی بالها و جوش نفوذی لب به لب بالها
 رعایت جوش نفوذی اتصالات فلنجها 
جوش سرتاسری دو طرفه مقاطع بحرانی از قبیل دور تا دور چشمه اتصال سر ستون، پای ستونها تا ارتفاع مورد نیاز   محلهای اتصال استیفنر و غیره...
 اجراء ورق تقویتی جان در محل سوراخ بادبندی جهت جلوگیری از تمرکز تنش
 کنترل جریان نیروهای جانبی و همگرا کردن نیرو ها جهت جلو گیری از ایجاد لنگر های ثانویه
کنترل سفت شدن پیچها با دستگاه تورک متر    و  ...
9-  گارانتی یکساله طراحی، ساخت و نصب سوله های مورد اجراء شرکت سوله پیشروصنعت

10-  و بسیاری دیگر مزیات پروژه های اجرائی توسط سوله پیشروصنعت
facebook twitter linkedin you tube